VISI DAN MISI

Filed under by Puteri Islam on 1:34 AM

VISI


I- Beriman dan berakhlak murni berlandaskan prinsip-prinsip islam
II- Mempunyai kesihatan diri dan mampu membangunkan diri secara bersepadu iaitu dari segi spiritual, intelektual,emosi, sosial dan fizikal
III- Mempunyai rasa kasih dan hubungan sillaturrahim sesama ahli puteri dan terhadap diri, keluarga, masyarakatnya dan negaranya.


MISI


I- Memperlihatkan kepada puteri kebenaran Al-Quran dan Hadith di dalam konteks alam dan kehidupan yang nyata melalui program-program yang dijalankan.
II- Memberikan pendidikan dan latihan tidak formal kepada puteri-puteri melalui aktiviti-aktiviti yang mencabar dan menarik minat.
III- Melengkapkan puteri dengan pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyumbang secara positif kepada diri, keluarga dan masyarakat.

Comments:

Post a Comment